کارنیتین و کاهش وزن در زنان با تخمدان پلی سیستیک

0 ۰

aw

کارنیتین یکی از مشتقات اسید امینه هاست که گاهی به عنوان مکمل های تغذیه ای مصرف می شود.در مطالعه ای که در سال 2016 در مجله اندوکرینولوژی توسط منصوره سمین Mansooreh Samim و همکارانش به چاپ رسیده است دیده شده که مکمل های حاوی کارنیتین در زنان با سندرم تخمدان پلی سیستیک (polycystic ovary syndrome (PCOSموچب کاهش وزن و نیز کاهش مقاومت به انسولین می شود.دران تحقیق تعداد 60 زن چاق و مبتلای به تخمدان پلی سیستیک به مدت 12 هفته روزانه 250 میلیگرم کارنیتین و تعدادی هم دارونما(پلاسبو) دریافت کردند.گروه کارنیتین 3کیلوگرم وزن از دست داده و سایز دورکمر و باسن انها کاهش یافت.همچنین میزان قند خون و انسولین و مقاومت انها به انسولین در مقایسه با دسته ای که دارونما دریافت کرده بودند کاهش یافت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین