کارشناسان: مصرف حشیش باید آزاد شود

۳

کارشناسان مسائل اقتصادی و اجتماعی عقیده دارند که ممنوعیت مصرف حشیش به شکل کنونی غیرمنطقی است. برای کنترل مصرف مواد مخدر، دولت‌ها باید راه‌های سنجیده‌تری پیدا کنند.

در جریان برگزاری “هفته اقتصادی” در آلمان، سه کارشناس امور اقتصادی از قانونی شدن حشیش همراه با نظارت شفاف، حمایت کرده‌اند.

به نظر کارشناسان اقتصادی در برخورد با مواد مخدر، روشنگری از فشار و محدودیت مؤثرتر است. به نظر یوستوس هاوکپ، استاد علوم اقتصادی: «ممنوعیت حشیش در آلمان شکست خورده است. هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای علیه آزادسازی حشیش وجود ندارد و این محدودیت با مقتضیات زمانه ناسازگار است.»

به نظر محافل اجتماعی نیز دولت در بازار قانونی بهتر می‌تواند بر مصرف حشیش کنترل داشته باشد، تا این که این مواد در “بازار سیاه” باشد. تنها با قانونی‌شدن حشیش است که دولت می‌تواند بر کیفیت آن نظارت کند و بر بازار خرید و فروش آن کنترل داشته باشد.

به نظر کارشناسان، چنانچه مصرف حشیش قانونی شود، سالانه معادل ۳ و نیم میلیارد یورو (حدود ۴ میلیارد دلار) مالیات نصیب خزانه آلمان می‌کند. در حال حاضر بیش از این مبلغ به جیب دلالان و قاچاق فروشان سرازیر می‌شود.

افزون بر این امروزه مبالغ زیادی برای مبارزه با خرید و مصرف حشیش هزینه می‌شود. به نظر کارشناسان قانونی شدن مصرف حشیش می‌تواند از میزان جرم و جنایت در بازار مواد مخدر بکاهد.

پیش از این برخی از کشورهای اروپایی مصرف حشیش را قانونی کرده‌اند.

از انواع مواد مخدر “سبک”، حشیش که به نام‌هایی مانند علف، بنگ و چرس نیز شناخته می‌شود، رایج‌ترین “جنس” در میان جوانان امروز است و در میان جوانان ایرانی نیز رواج دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.

× ثبت نوبت آنلاین