ویاگرا برای درمان بیماری عضلانی(میوپاتی) دوشن و بکر

۸۷

تادالافیل Tadalafil و سیلدنافیل Sildanafil در مطالعات علمی که اخیرا منتشر شده در بهبود گردش خون کودکان با بیماری عضلانی دوشن Duchenne موثر شناخته شده است و خلاصه تحقیق اولیه ان در شماره اخیر مجله نورولوژی ارگان انجمن مغز واعصاب امریکا به چاپ رسیده است.

 

دوشن بیماری عضلانی ناتوان کننده ای است که درمان ویژه ای جهت ان شناخته نشده است.کورتون سیر اضمحلال عضله را کند می کند و بهبود کارکرد قلب و ریه را می تواند باعث گردد اما عوارض متعدد داشته و بیش از 1/4 بیماران انرا تحمل نمی کنند.جهت این تحقیق تعداد 10 کودک پسر 8تا 13 ساله با بیماری Duchenne که کورتون می گرفتند با 10 کودک  سالم در همان گروه سنی مقایسه شدند تمام بیماران قادر به راه رفتن به تنهایی و یا توسط ابزار کمک نوتوایی مانند صندلی چرخدار بودند و گردش خون اندام های انها در حالت استراحت و نیر انقباض عضله بررسی گردید.نتیجه مطالعه نشان دا که علیرغم دریافت کورتون تمام کودکان پسر بیمار دوشنی اختلال گردش خون داشتند.انگاه به انها تادالافیل و یا سیلدانافیل داده شد و تست گردش خون انها تکرار شده و پس از دو هفته انتظار داروی دیگری گه بار اول داده نشده بود به انها تجویز گردید.پس از دریافت هر یک از داروهای بالا تست گردش خون پسران بیمار میوپاتیک با کودکان سالمی که بیماری نداشتند تفاوتی نداشت.

دکتر رونالد ویکتورRonald Victor ار مرکز تحقیقات قلب چدارز سیناییCedars-Sinaiدر لوس انجلس کالفرنیا می گوید که تاثیر دارو فوری و چشمگیربود و با مقدار مصرف بیشتر اثر ان هم بالاتر بود.او می گوید قبل ار تجویز دارو برای پسرهای با میوپاتی دوشن باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد و این یک درمان محسوب نشده اما فعلا اولین قدم برای امید به توقف سیر بیماری است. ایا این اثار مثبت پایدار است و ایا بهیود گردش خون در دراز مدت در توقف سیر بیماری موثر است اینها سوالاتی است که در مرحله سوم تحقیقات به انها پاسخ داده خواهد شد.

SOURCE: American Academy of Neurology

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین