همراهی صرع و میگرن در اطفال

۳۳

دکتر کلی هارتمن و کوزوف از مرکز تحقیقاتی تشنج در جان هاپکینز در مقاله ای که در شماره 12 جولای مجله پیشگام نورولژی درج شده و بر پایه یک بررسی کنترل شده نتیجه گیری کرده که اغلب کودکان با تشنج سردرد میگرنی هم دارند.

انها اظهار میکنند که صرع و میگرن از جمله شایع ترین امراض نورولژیک کودکان هستند.در واقع شیوع میگرن در کودکان فراوان و 23 درصد بزرگسالان است.

تعداد 400 کودک در فاصله ژانویه 2010 تا مارس 2011 در بخش نورولژی اطفال ویا کلینیک صرع کودکان جان هاپکینز در بالتیمور مریلنداز نظر فراوانی وقوع میگرن در کودکان تشنجی بررسی شدند.

پرسشنامه هایی بین انها اگر سن کافی برای درک موضوع داشتند ویا والدین انها توزیع شد و اگر حداقل 2 تشنج بدون تب داشنتد از انها خواسته شد اطلاعات درخواستی مربوطه را تکمیل کنند.نتیجه؟وقوع میگرن در کودکان با تشنج 25 در صد بود که بسیار زیادتر از وقوع ان در کودکان بدون تشنج بود.

در بررسی بیشتر وقوع میگرن در کودکان بالاتر از 10 سال و

کودکان با صرع خوش خیم وهمراهی امواج غیر طبیعی در ناحیه سانتروتامپورال و کودکانی که تشخیص صرع میوکلونیک جوانان داشتند بیشتر بود.میگرن عمدتا بعد از وقوع تشنج اغاز می شد اما با شدت و نحوه کنترل تشنج ارتباطی نداشت.

تنها 50درصد کودکان با وقوع میگرن هفتگی و یا بیشتر از هفته ای یکبار با متخصص مغزواعصاب در رابطه با سردرد خود ملاقات کرده بودند.

معنی اینها چیست؟حدود 1/4کودکان با تشنج میگرن دارند که این امار در کودکان بزرگتر – کودکان با صرع خوش خیم ودارای امواج تشنجی ناحیه ساتنروتامپورال و نیز تشنج میوکلونیک خوش خیم بیشتر بوده وندرتا هم نزد نورولژیست مراجعه می کنند.

چنانچه یک بیمار -خانواده او ویا دوست او تشنج داشته باشد باید ارزیابی های بیشتری از نظر همراهی ان با میگرن صورت گیرد.میگرن هم مانند-افسردگی-اضظراب و اختلال حافظه با تشنج ارتباط تنگاتنگی دارد.

http://professionals.epilepsy.com

by Joseph I. Sirven, MD

Editor-in-Chief, epilepsy.com

Last Reviewed: 7/18/2012

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین