نمرات تحصیلی خوب در ابتدایی با احتمال الزایمر کمتر همراه است.

0 ۱

grades

گزارش جدیدی از سوئد نشان می دهد که کودکانی در دوره ابتدایی نمرات خوب در دروس داشته و دریر فعالیت های ذهنی در امور مربوط به ارقام و دیتا می شوند احتمال کمتری برای ابتلای به الزایمر دراینده داشته و یا انکه دیرتر مبتلا می شوند.مسول علوم اعصاب بالینی در انستیتوی کارولینسکای سوئد و سرپرست این تحقیق می گوید که نمرات تحصیلی در ریسک ابتلای به زوال  عقل در 50سال بعد موثرند و شاخص قابل توحهی به شمار می روند.این مطالعه از 7574 نفر با میانگین سنی 65 سال در یک بازه زمانی 20ساله انجام شده و نوران تحصیلی سن 10 سالگی انها و فعالیت های شغلی و ذهنی انها مرور شده است.

Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2015. Abstracts O2-11-03 and O2-11-04. Presented July 20, 2015.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین