نقش رواندرمانی در کاهش التهاب

0 ۰

4
یک مطالعه جدید نشان می دهد که روان درمانی نه تنها افسردگی را بهبود می دهد بلکه التهاب همراه با انرا نیز کاهش می دهد.محقق ارشد دکتر Jean Pierre Oses و همکاران بیمارانی را که به دلایل اختلالات عاطفی و ارتباطی تحت روان درمانی حمایتی و تزایدی پویا قرار داشتندبه طور اتفاقی انتخاب کرده و با گروهی که تحت درمان های دیگری به همان علت قرار داشتند مقایسه کردند.در میان 47 بیمار تحت درمان با این روش بعد از 16 جلسه رفتاردرمانی افسردگی به صورت قابل توجهی فروکش کرده و شاخص های التهابی مانند اینترلوکین 6 و الفا TNF هم کاهش یافتند.مشروح تخقیق در کنگره 2016 روان پزشکی بیولوژیک ارائه شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین