نفوذ به سد خونی با اولتراساند

۲۶

brain20

مانع بزرگی به نام سد خونی مغزی بر سر راه ورود داروها  وملکول های مواد درمانی

به درون مغز و نخاع وجود دارد و یکی از موانع عمده موفقیت درمانی امراض مغزی و نخاعی همین سد مزبور می باشد و تلاشهای وسیعی برای نفوذ ساده و ایمن به این سد در دست اقدام است.

سد خونی مغزی عبارت است از سیستم عروقی بسیار اختصاصی متشکل از پوشش جدار داخلی عروق مغزی و نخاعی که بصورت تنگاتنگی کنار یکدیگر مستقر شده و سلولهای پری سیت و استروسیت انها را در بر گرفته اند و مجموع جدار داخلی و لایه زیرین ان تشکیل سد مزبور راداده که بصورت اختصاصی در عبور و مرور املاح و مواد به درون فضای مغزی و خروج ان عمل می کند و همین دقت و سخت گیری بسیار شدید این سد در  است که در عین حال که سلامت ساختار مغزی را تامین می کند در موارد ضروری هم مانع بزرگی در درمان بشمار می رود.

گل.کوز و اسید امینه ها با انکه اندازه ملکولی بزرگی دارند اما به علت اهمیت حیاتی خود در گدر از سد خونی مغزی استثنا بشمار می روند و همینطور است در مورد لمفوسیت ها که در موارد بحرانی اجازه دخول پیدا می کنند.

تنها در ایالت متحده امریکا حدود 4 میلیون بیمار الزایمر-1 میلیون بیمار پارکینسون-سیصد و پنچاه هزار بیمار ام اس و بیست هزار بیمار امیوتروفیک لاترال اسکلروزیسوجود دارد و این رقم در مورد امراض نام برده شده در جهان به بیش از 20 میلیون نفر می رسد و همان مانع یاد شده سد خونی مغزی بر سر راه درمان این امراض هم وجود دارد و این تلاش های محققین را برای نفوذ به این سد بیشتر می کند.

یکی از مشکلات این سد ان است که تنها به 5 در صد از بیش از 7000 ملکول ربز دارویی اجاره ورود می دهد و این میزان برا ی درمان کفایت نمی کند.لذا گشایش ایمن و محدود این سد برای تامین یک روند درمانی مثمر و مفید اهمیت بسزایی دارد.

از میان روش های تست شده اولترا ساند هدف گیریFocused Uultrasound شده در کنار روش میکرو بابلها   FUS—-Microbubbles — شیوه مفید و موثری شناخته شده است.چگونگی باز شدن سد خونی مغزی BBB–Blood Brain Barrier با روش اولتراساند هدف گیری شده و حبایچه های بسیار ریز با ام ار ای تشخیص دهنده کاویته های پاسیو passive cavitation detection PCD–مشخص می شود.

در واقع باز کردن ایمن و محدود و مشخص سد خونی مغزی با فشار امواج صوتی کمتر از MP45/.  و ایجاد حبابچه های بسیار ریز با قطر کمنر از 8/. میکرو متر بدست می اید.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3563154/

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین