مغز بزرگ بشر نتیجه گوشتخواری اوست

۱۱۱

اولین بار نیست که دانشمندان سعی می کنند بزرگ بودن مغز انسان را نتیجه گوشتخوار شدنش بدانند. اما شاید برای نخستین بار، توجهِ تحقیق جدید بر روی این نظریه علمی استوار است که خوردن گیاهان و گوشت پخته شده، سهم اصلی در بزرگ شدن مغز انسان داشته است.

 بر اساس تحقیق فوق، مغز انسان معاصر، حدود ۲۰ درصد از کالری  بدن انسان را مصرف می کند و این مقدار دو برابر اندازه ای است که سایر پستانداران مشابه نظیر گوریل لازم دارد. بر همین اساس، این ادعای علمی مطرح شده است که تامین انرژی لازم برای رشد کمی مغز انسان، ارتباط حتمی با گیاهان و

brain13

گوشت پخته شده داشته است.

در تحقیق مورد نظر ضمن محاسبات دقیق ریاضی، مقدار انرژی فعالیت های عصب های مغزی چندین پستاندار نزدیک به انسان محاسبه شده است. آنها پی بردند که بدن های بزرگتر باعث ایجاد مغز بزرگتر می شود  و به همان نسبت نیاز به انرژی نیز افزوده می گردد ولی انسان استثنایی را ایجاد کرده است که ناشی از بزرگی بیش از حد مغز وی نسبت به بدنش است.

 گوریل ها با آنکه سه برابر هیکل انسان وزن دارند ولی از مغز کوچکتری برخوردار هستند. گوریل ها گیاهخوار هستند و برای آنکه انرژی روزانه لازم را تهیه کنند ناچارند ساعت های متمادی روز را صرف خوردن گیاهان  خام کنند.

بر طبق محاسبات تیم دانشمندان ارژانتینی به رهبری دکتر متخصصِ عصب Suzana Herculano-Houzel از دانشگاه دولتی ریودوژانیرو، گوریل ها برای تامین انرژی مغزی برابر با انسان، به ۷۳۳ کالری بیشتر احتیاج دارند. این مقدار در زندگی طبیعی آنها مساوی با صرف ۲ ساعت بیشتر از وقت روزانه برای خوردن گیاهان است. این در حالی است که گوریل ها، به خودی خود ۸۰ درصد از ۱۲ ساعت روشن در روز را صرف خوردن گیاهان می کنند.

محققین فوق معتقدند انسان اولیه نیز اصلا شرائط لازم امنیتی و فیزیکی برای صرف بیشتر از ۹ ساعت از روز برای کسب انرژی را نداشته است. دکتر سوزانا هرکولانا بر اساس اندازه گیری های دقیق، از جمله محاسبه مصرف دقیق  مقدار انرژی که معطوف عصب های مغزی می شود به این نتیجه رسیده است که انسان اولیه ناگزیر بود که به خوردن و پختن گوشت دست یافته باشد. او می افزاید:

« با وجود انکه برای انسان معاصر، امکان ادامه حیات از طریق مصرف گیاهان امکان پذیر است ولی وقتی انسان های اولیه با هیکل های کوچک ولی مغز بزرگتر پا به عرصه وجود گذاشتند اتکای تنها به گیاهان خام برای تامین انرژی، امکان ناپذیر بوده است. دستیابی به گیاه و گوشت پخته شده باعث شده است که مواد آلی و غذایی بیشتری در اختیار انسان قرار بگیرد و مشکل مغز پر مصرفش را حل کند.»

در بالاترین

Christopher Wanjek, Sorry, vegans: Eating meat and cooking food is how humans got their big brains, Live Science. The Washington Post

http://www.washingtonpost.com/national/health-science/sorry-vegans-eating-meat-and-cooking-food-is-how-humans-got-their-big-brains/2012/11/26/3d4d36de-326d-11e2-bb9b-288a310849ee_story.html

Researchers from Brazil, led by Suzana Herculano-Houzel, a neuroscientist at the Federal University of Rio de Janeiro

source:mardroz

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین