معضلات زایمان زنان با بیماری صرع

0 ۴

dt_150710_childbirth_labor_800x600

در یک مطالعه جدید نشان داده شده است که زنان با صرع در جریان فرزند اوری با مشکلات خاصی مواجهه شده از جمله مرگ ومیر انها حین زایمان 10برابر زنان غیر صرعی است.دکتر Sarah MacDonald, از دانشگاه هاروارد و سرپرست این مطالعه می کوید که این زنان باید در گروه زایمان پرخطرتلقی شده و در مراکزی که بخش مغزواعصاب فعال داشته پذیرش شده و کنترل گردند.
JAMA Neurol. Published online July 6, 2015. Full tex

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین