لیتیوم و افزایش طول تلومرها

0 ۶

ام اس

تلومرها بخش تکرارشونده ای از ساختمان انتهای کروموزوم ها هستند که محافظ  تکثیر DNA هستند.حملات افسردگی و نیز افزایش سن باعث کوتاه شدن طول تلومرها می شود.درمان با لیتیوم موجب افزایش طول تلومرها می شود.دکتر Martin Schalling در نشست 2016 انجمن بین المللی روانپزشکی زیست شناسانه اظهار داشت که هرچه زمان درمان با لیتیوم طولانی تر باشد طول تلومرها هم بیشتر می شود.او اضافه کرد که انهایی که درمان بابه لیتیوم  خوب جواب داده اند بهتر و بیشتر از انهایی که جواب مناسب به درمان با لیتیوم  نداده اند با افزایش طول تلومرها مواجهه می شوند.درحالی که در برخی سرطان ها افزایش طول تلومرها گزارش شده است در درمان با لیتیوم افزایش وقوع سرطان دیده نشده است و در واقع لیتیوم تراپی وقوع برخی سرطان ها مانند گوارش ریوی و غدد داخلی را کمتر هم می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین