فلج عصب هفتم (بلز پالزی)

۵۱۹

چارلز بل متخصص تشریح و عصب شناس اسکاتلندی در 1811 اولین مقاله دذ باب فلج محیطی عصب 7 را توصیف کرد و به افتخار او نام این کسالت را بلز پالزی هم می گویند.

فلج عصب هفتم صورت  عارضه کمیابی نیست و از هر 70نفر یک نفر در طول زندگی امکان ابتلا به ان را دارند .علت ان مشخص نیست برخی موارد عفونت ویروسی را مسئول می دانند و کلا ا لتهاب عصب در محل ورودش از مفز به دا خل صورت  به هر علتی می تواند منجر به ای عارضه شود .به علت کج شدن صورت این باور ایجاد می شوذد که بیمار دچار سکته شده است در حالی که ای چنین  گونه نیست و بین سکته مغزی و فلج عصب هفتم  تفاوت بیمار است و این عارضه در اکثر موارد بهبودی کامل دارد .عصب هفتم یکی از اعصاب دوازده گانه جمجمه است و در هر طرف صورت موجود است و از سوراخی درست زیر گوش وارد صورت شده و به شاخه های  کوچک متعددی تقسیم شده و عضلات چهره را عصب می دهد.فعالیت هایی مانند جویدن-اخم کردن-سوت زدن-بالا بردن ابروها بستن چشم ها را تحت تاثیر قرار می دهد و بر اثر فلج این عصب فعالیت ان اعصاب مختل شده ودر نتیجه یک سمت صورت کج شده و بستن چشم ان سمت ویا چین بین لب و بینی در ان سمت ایجاد نشده و اب از دهان بیمار در ان سمت به بیرون جاری شده و جویدن غذا دران سمت مختل شده و جون شاخه ای حسی عصب هم در گیر می شوند ممکن است  طعم غذا درک نشده و برخی طعم ها درک نشوند ویا از چشم اشک جاری شده و قرنیه در خطر خشکی قرار گیرد و نیز صدا در گوش ان سمت انعکاس یافته و ایجاد ناراحتی کند . درصدی از بیماران قبل از ایجاد علایم بالینی ممکن است درد و یا احساس سنگینی در نواحی گوش و یا پشت ان و یا پس سر حس شده و بعد از یک دو روز کمنر و یا بیشتر علایم کجی صورت ایجاد شود.

 

هماندطوریکه ملاحظه می نمایید چشم سمت چپ بسته نشده و چین بین  لب و بینی هم درهمان سمت در مقایسه با سمت مخالف تشکیل نشده است.

این فلج در اکثریت قریب به اتفاق موارد یکطرفه است اما ندرتا ممکن ای دو طرفه باشد .عفونتها ی ویروسی و یا میکروبی -ضربه مغزی-تومورهای مغزی –برخی  بیماریهای داخلی و عوامل ناشناخته دیگر در ایجاد بیماری موثر است.برخی بیماران با فرد دچار ابله مرغان تماس داشته اند و یا ویروس تبخال در انها فعال شده و ناحیه گوش خارجی و یا میانی را درگیر کرده و نشانگان ویژه ای را ایجاد می کند.در پاره ای موارد این عارضه پس از بهبودی سالها بعد مجددا تکرار شده وحتی تا چندین بار رخ می دهد که شاید به علت فعال شدن ویروس باشد.

بیماری خوش خیم بوده و هیچ ربطی به سکته مغزی ندارد در اکثریت موارد حتی بدون درمان خاصی بهبود کامل دارد و اثاری از ان به جا نمی ماند ولی در برخی بیماران هم علیرغم درمانهای لازم بیماری به درازا کشیده و عوارض ان اشکار می شود که شاید این موضوع مربوط به سیستم دفاعی و ترمیم بدنی هر فردی باشد و از یک بیمار به بیمار دیگر متفاوت است مثلا برخی بیماران زخم دستشان بسادگی و ختی بدون رعایت اصول مربوطه بسرعت ترمیم شده ولی در برخی دیگر علیرغم رعایت موارد ضروری و بهداشتی مدتها طول می کشد که این به همان قدرت ترمیم بدنی و یا سایر موارد ناشناخته مربوط است و این شاید پاسخ برخی بیماران باشد که جرا درمان ما اینقر طول کشیده و یا دچار عوارض بیماری می شوند .

عوارض بیماری  یکی تاخیر در بهبود و کج ماندن جزیی تا بیشتر سمتی که فلج شده و یا پرش و جمع شدن چشم همان طرف به صورت چشمک زدن و یا انقباض و بسته ماندن چشم و یا پرش و انقباضات عصله صورت در همان طرف که می تواند باعث ازار و ناراحتی بیمار در مجامع عمومی شود.

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین