فضای سبز و استمرار تندرستی

0 ۰

تحقیق جدید نشان می دهد افرادی که دارای باغ اختصاصی بوده و تحرک زیادی در آن محیط دارند از سلامت و تندرستی بهتری برخوردارند.

مطالعه تیم محققان دانشگاه اکستر انگلستان نشان می‌دهد داشتن باغ اختصاصی به اندازه فضاهای سبز عمومی برای سلامت سودمند است.

رابطه بین فضاهای سبز و فواید سلامت به خوبی به اثبات رسیده‌اند.

دکتر «سیان دو بل»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «شواهد زیادی نشان می‌دهند که فواید سلامت دسترسی به فضاهای سبز یا ساحلی بسیار متعدد است.»

در این مطالعه، داده‌های بدست آمده از نظرسنجی از حدود ۸۰۰۰ شرکت کننده در سراسر انگلستان بررسی شد.

تیم تحقیق دریافت دسترسی به فضاهای باز خصوصی مثل باغ، حیاط یا بالکن، با بهبود سلامت و تندرستی همراه است.

با این حال، فاکتور مهم در این مسئله، نحوه استفاده افراد از این فضاهای باز شخصی است. محققان دریافتند افرادی که هم در باغ شأن تمدد اعصاب می‌کنند و هم کارهای باغبانی انجام می‌دهند در مقایسه با افرادی که از این فضای شخصی شأن استفاده نمی‌کنند، از سلامت و تندرستی بهتری برخوردارند.

محققان مزیت باغ‌های شخصی به فضاهای سبز عمومی را به خاطر کنترل فرد در مدیریت آن می‌دانند بطوری که فرد مطابق میل خود در باغ شخصی اش تغییر ایجاد می‌کند. از سوی دیگر احتمال درگیری در فضاهای سبز عمومی بیشتر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین