شیوع بیماری ام اس در امریکایی های افریقایی تبار

۴

بر خلاف باور شایع در گزارشی که در شماره هفتم می مجله نورولوژی ارگان انجمن مغزواعصاب امریکا به چاپ رسیده است مشخص می شود که شیوع بیماری ام اس در امریکایی های افریقایی تبار اگر از اهالی اسیای میانه بیشتر نباشد کمتر هم نیست.

دکتر انت لنچر گولدAnnette Langer Gould از مرکز دایمی تحقیق و ارزیابی مرکز طبی کایزر در  پاسادنایPasadena  کالیفرنیا  که سرپرست مطالعه مورد نطر است می گوید این منشا این نظریه که امریکایی های افریقایی تبار احتمال کمتری برای ابتلای به ام اس دارند روشن نیست و تحقیق مبتنی بر جمعیت  فعلی در نوع خود برای پاسخ به این سوال مانندی ندارد.

برای این تحقیق پرونده طبی 3/5 میلیون نفر در مرکر تحقیقی بالا به مدت 3/5 سال از نظر ابتلای به بیماری ام اس بررسی شده و تعداد 496 فرد تازه تشخیص داده شده ام اس مشخص شد.

این شیوه تحقیق که به نام وابسته به جمعیت population based نامیده می شود می تواند دقت و صحت بیشتری در بررسی بیماریهانسبت به ارزیابی تنها کسانی که به دلیل عارضه خاصی به یک مرکز بخصوص مراجعه می کنند داشته باشد.

در این ارزیابی مشخص شده که امریکایی های افریقایی تبار 47 در صد ریسک بیشتر برای ابتلای به بیماری ام اس  نسبت به اهالی قفقازدارند که این رقم در برابر 58 در کاهش ریسک ابتلای اسپانایی تبار ها و 80در صد کاهش ریسک اسیایی ها برای ابتلای به بیماری ام اس است.

تفاوت جنسیت هم در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته و مشخص شده که ریسک بیشتر ابتلای به بیماری ام اس در افراد امریکایی افریقای تبار در زنان 3 برابر مردان است در صورتیکه کاهش ریسک ابتلا در اسپانیایی تبارها و نیز اسیایی ها در زن و مرد یکسان است.در مطالعه بالا امریکایی های افریقایی تبار 21درصد انهایی که به بیماری ام اس مبتلا شدند را تشکیل دادند در صورتیکه تعداد کل انها در مطالعه یاد شده بالا تنها 10 درصد جمعیت مورد مطالعه بود.اسیای میانه یا قفقازی ها 52 در به ام اس مبتلا شدند در حالیکه 38درصد کل جمعیت مورد مطالعه بودند.

امریکایی های اسپانیای تبار در حالیکه از کل جمعیت مورد تحقیق بالا 40 در صد را بخود اختصاص می دادند 23درصد مبتلایان به بیماری ام اس را تشکیل می دادند و سرانجام اسیایی ها در شرایطی که 9 در صد جمعیت مورد تحقیق مزبور بودند 3در صد به بیماری ام اس مبتلا شدند.

تیم تحقیقاتی فوق الذکر برای این تفاوت اماری ابتلای به بیماری ام اس را در ان می دانستند که پوست تیره تر میزان ویتامین دی کمتری را جذب و دخیره می کند و این ریسک ابتلای به بیماری را بالا می برد اما این توجیهی برای اینکه جرا اسپانیایی و اسیایی ها شانس کمتری برای ابتلای به بیماری را نسبت به قفقاری دارند نمی باشد.

در امریکا 19000 نفر در سال و یا 250 نفر در هفته به بیماری ام اس مبتلا می شوند و این ارقام بخودی خود انقدر کویا هستند که نشانه شرکت دادن افرادی از نژادهاو اقلیت های بیشتری بوده تا بهتر بتوان پی به نقش نژاد ها در ا بتلای به این کسالت فزاینده از نظر شیوع   و در نتیجه سبب شناسی و در نهایت کنترل و درمان ان برد.

 

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین