ریسک سکته و مرگ ومیر بالاتر بالون گزاری بعد از استنت کاروتیدها

0 ۱۶

intervention

در گزارشی که در نوع خود از نظر تعداد ازمون شوندگان اولین است و درشماره 30 می مجله Journal of Vascular Surgery به چاپ رسیده است نشان داده می شود که فنر گزاری کاروتید ها شیوه مطمئنی برای کنترل سکته های مغزی بوده مشروط بر انکه بیماران بعدا تحت انجام بالون گذاری متسع شونده در کاروتیدها قرار نگیرند.دکتر Mahmoud Malas دانشیار جراحی دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور مریلند می گوید که بالون بعد از فنر در کاروتید عمل بسیار پر ریسک و خطرناکی است او می گوید پلیام روشن است وقتی در کاروتید فنر هست دیگر دست به اقدام دیگری در ان محل نزنید و انرا به حال خود بگزارید.:Once inside the artery, leave the stent alone.”
او می گوید که فنر گزاری در کاروتید از جراحی باز کردن رگ پرخطر تر است زیرا ذرات لخته کنده شده و به نقاط دیگر می رود اما بیماران که پلاک های بیشتری داشته و برای جراحی خطرناک محسوب می شوند کاندید فنر گزاری محسوب می شوند.
J Vasc Surg. Published online May 30, 2015. Abstract

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین