رابطه صرع و پاها

۸۱۱

ظاهرا در نگاه اول ارتباطی بین پاها و بیماری تشنج وجون ندارد و اگر تعجب کنید عجیب نیست , اما با بررسی بیشتر متوجه خواهید شد که ارتباط بین ان دو چندان هم غیر عادی نیست و به مرور از عدم ارتباط انها شاید متعجب شوید!

بگذارید ابتدا چند نکته را روشن کنیم:

یک دکتر پودیاتریست PODIATRIST کسی است که برای پیشگیری -تشخیص ودرمان طبی و یا جراحی امراض پا وقوزک تخصص دیده است.

ایا تشنج می تواند اسیب پاها را ایجاد کند؟تردیدی نیست که هر گونه سقوط و یا ضربه و یا حرکات غثیر طبیعی ناگهانی اندام تحتانی در جریان تشنج می تواند به اسیب پاها منجر شود البته در تجربه کاری پزشک پودیولوژیست نویسئده این مقاله در فعالیت حرفه ای 22ساله خود موردی از اسیب جدی و اختصاصی در این زمینه دیده نشده ایت.یک مورد اسیب پا در اثر زلزله در یک بیمار مصروع دیده شده بود.

ایا داروهای ضد صرع می توانند نوروپاتی بدهند؟جواب خلاصه انست که بلی و یک از داروهای قدیمی ضد تشنج که در امریکا هم خیلی مصرف می شود یعنی فنیتویین می تواند نوروپاتی بدهد که این امر در درمان دراز مدت با این دارو رخ می دهد و با داروهای جدید ضد تشنج مواردی از نوروپاتی کمتر دیده می شود.

ایا داروهای ضد صرع در درمان نوروپاتی بکار می روند؟اینجا هم جواب خلاصه مثبت است.داروهای زیادی بوده که ابتدا تنها جهت درمان صرع بکار گرغته می شدند و امروزه بیشتر در مان نوروپاتیها بکار می روند مانند لایریکا (PREGABALIN)و یا گاباپنتین که همان نورونتین باشد.دذ بیماران دیابتی که نوروپاتی فراوان است غیر معمول نیست که برای درمان گزکز و مورومور و یوزن سوزن شدن دردناک ویا غیر دردناک انها از داروهای یاد شده استفاده شود.

ایا داروهایی هستند که امکان وقوع تشنج را بیشتر کنند؟بلی ,عوامل زیادی مانند استرس-بیخوابی و الکل می توانند امادگی وقوع تشنج را زیاد کنند.واز طرفی برخی داروهایی که توسط پودیدولژیست برای درد و یا به عنوان انتی بیوتیک مصرف می شوند می توانند استانه زخ دادن تشنج را کم کنند مانند ترامادول که به عنوان کسکن بکار گرفته می شود.

پس ایا ارنباطی هست؟ در سال 1971 خواننده و موریسینی بنام کرول کینگ اهنگی به نام I FEEL MOVE EARTاجرا کرد که بسیار هم طرفدار پیدا کرد و در ان بیان می کرد که تشنج مانند زلزله ای است که بدون اطلاع قبلی وقت و بیوقت بیماران را درگیر می کند.

متاسفانه یک پای بدون درد امکان وقوع تشنج را کمتر نمی کند.اما ارتباط بین تشنج و پاها را باید دانست و شاید ان جمله معروف که می کوید هیچ تجارتی مانند تجارت پاها نیست صحیح باشد و یا شاید هم جمله معروف گوینده نامدار رادیو کیسی کاسم درست باشد که می گوید:

پاهاتو روی زمین فشار بده و به ستاره ها برس….

by Alex Kor, D.P.M., M.S.
Johns Hopkins University and

Selim R. Benbadis, M.D.
University of South Florida
Last Reviewed: 7/18/2012

 

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین