دارویی جدید برای انسفالیت راسموسن

0 ۲۰

rp_150908_rasmussens_encephalitis_800x600

دریک مطلعه جدید که در تعداد کمی بیمار انجام شده است نشان می دهند که داروی ضد تومورنکروزیس anti–tumor necrosis factor-α (TNF-α)  به نام ادالیمومابadalimumab لااقل در نیمی از بیماران با انسفالیت نادر نوع راسموسن بخوبی جواب داده و تشنج قطع شده و بخوبی تحمل می شود انسفالیت راسموسنRasmussen’s encephalitis  نوعی حالت التهابی یک نیمکره مغزی است که شدید و مزمن است و سن تیپیک شروع ان حوالی 6 سالگی است و با تشنج های سرکش مقاوم به درمان و اختلالات شناختی پیشرونده و علایم مغزی یکطرفه و اتروفی و کوچک شدن همان سمت درگیر مغزی مشخص می شود اما بسیار نادر است.درمان نشناخته شده ای نیست.داروهای کورتیکوسترویید و ایمونوساپرسیوها و IVIG و پلاسمافرزیس  وداروهایی مانند تاکرولیموس و ازاتیوپرین علایم بیماری را مهار می کنند اما روی تشنج ها معمولا اثری ندارند.
31st International Epilepsy Congress (IEC). Abstract 1458. Presented September 6, 2015. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین