تاثیر ورزش در بهبودی علایم پارکینسون

۰

Parkinson3

طبق مقاله ای که در شماره انلاین 31 دسامبر 2014 مجله نورولوژی ارگان انجمن مغزواعصاب امریکا به چاپ رسیده است انجام تمرین و ورزش در بیماران مبتلای به پارکینسون باعث بهتر شدن در حرکت و تردد به اطراف حفظ تعادل و افزایش کیفیت زندگی حتی بدون کاهش ریسک سقوط انها به زمین می شود.

تعداد 231 بیمار پارکینسونی را دوگروه کردند یک دسته همان درمان های معمول را دنبال کرده و دسته دیگر  40تا 60 دقیقه تمرینات کششی و تعادلی  3 روز درهفته به مدت 6 ماه تحت نظر یک متخصص طب فیزیکی انجام داده که حداقل 13 درصد زمان ان تمرینات تحت نظر و بقیه در منزل انجام می شد که البته بعد از اموزش های لازم بود.

سقوط به زمین یکی از مشکلات این بیماران است ک حدود 60درصد انها سالانه مبتلا و در 3/4 مرتب تکرار می شود.و این زمین خوردن ها و زخم و جراحت های ناشی از ان و ترس از سقوط های بعدی و استرس ناشی از ان بواقع کیفیت زندگی این بیماران را کاهش می دهد.

دکتر کالین کانینگ  Colleen G. Canning,از دانشگاه استرالیایی در سیدنی و مدیر این تحقیق می گوید که انهایی که تمرین می کردند در مقایسه با انهایی که تمرینات کششی نداشتند 70 در منتر زمین می خوردند البته این تاثیر تنها در بیمارانی بودکه پارکینسون خفیف داشتند و در انهایی که بیماری پارکینسون انها از نوع شدید بود تاثیری نداشت.

دکتر کانینیگ می گوید که نتیجه ان است که بیمارانی پارکینسونی باید هرچه زوذتر در سیر بیماری ورزش و تمرینات مربوط را تحت نظر اغاز کنند و به این ترتیب به کیفیت زندگی و خلق خود اضافه کنند.

SOURCE: American Academy of Neurology

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین