بیومارکرهای جدید الزایمر

Alzheimer5

محققین دریافته اند که بیومارکرهای الزایمر در طول زمان بسته به شدت و شرائط ان متغیر بوده و نوعی از ان در کودکی موجود و قابل اندازه گیری  بوده اما با افزایش سن و استقرار بیماری ان بیومارکرها ناپدید می شوند.

Dr. Fagan consults for Roche and Eli Lilly.

Sci Translat Med. Published online March 5, 2014. Abstract

 
طراحی سایت و سئو توسط شرکت رایانمهر افرانت