اکسی توسین و PTSD

0 ۱۸

2

اکسی توسین که اورمون ایجاد و تسریع الفت و روابط دوستانه می باشد به کنترل و رفع استرس هم کمک می کند.یک مطالعه جدید نشان می دهد که تجویز اکسی توسین به مدت یک هفته بلافاصله پس از یک ضربه روجی از تشدید پیدایش اسیب بعد از استرسPost Traumatic Stress Disorder چلوگیری می کند.PTSD…در یک مطالعه توسط دکتر Mirjam van Zuiden و همکاران به تعدادی بیمار که بعد از یک استرس به اورژانس مراحعه کرده بودند به صورت اتفاقی دارونما و یا اسپری داخل بینی اکسی توسین روزی دو بار به مدت 7/5 روز تا حداکثر 12 روز بعد از ضربه روحی تجویز کردند.مقدار مصرف 40 واحد دو بار در روز بود.دیده شده بود در انهایی که در اغاز از عوارض استرن فراوان رنج می بردند تجویز داخل بینی اکسی توسین به جلوگیری از بدتر شدن استرس بعد از تروماکمک می کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین