اکسی توسین و احتمال ایجاد بیماری دوقطبی

۲۸

در سال های اخیر استفاده از اورمون تشدید انقباضات رحم در تسریع یدیده زایمان کاربرد وسیعی داشته است اما با عوارض متعددی برای کودک همراه بوده است که از جمله انها افزایش احتمال وقوه چدیده بی توجهی و بیش فعالی و اونیسم و همینطور اختلالات شناهتی و شعوری بوده است که ریسک به وقوع پیوستن انها افزایش پیدا می کند.

در تحقیق جدیدی که توسط دکتر فریدمن و همکاران در کنگره بین المللی امراض دو قطبی در شهر سئول در کره جنوبی در ماه اوریل 2014 برگزار شده است علاوه بر امراض بالا احتمال وقوع امراض دوقطبی هم اضافه شده است.در یک نونه گیری اماری بین 19000نفر تعداد 96نفر انها مبتلای به امراض دوقطبی بوده که مادران  عده زیادی از انها به وقت زایمان جهت تشدید و تسریع دردهای زایمانی ووقوع زایمان از اکسی توسین استفاده کرده بودند که این ربطی به زمان زایمان انها هم نداشت.در عده ای از کودکان انها در سنین 3 و 5سالگی برخی جنبه های قوای ذهنی و شعوری اما نه برخی دیگر از ان جنبه ها مختل شده بود.نتیجه گیری محققین این تحقیق علمی ان بود که استفاده از اکسی توسین در ماردان زایو ریسک وقوع بعدی امراض دو قطبی را در کودکان انها بالا می برد.

برخی از دیگر افزایش  ریسک وقوع امراض مغزی و روحی روانی  در کودکانی که مادران انها از اکسی توسین استفاده کرده بوده اند عبارتند از:

نارسا بودن نوزاد-عفونت های مادر-انفلوانزا-توکسوپلاسموزیس-انزواطلبی کودک-طرد شدن کودک-التهاب با تایید افزایش CRP-احتمال استعمال شدید ماری جوانا-افزایش وقوع فامیلی اسکیزوفرنی و امراض اسکیزوافکتیو و نیز اختلالات خلقی

http://www.isbd.org/task-forces

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین