اسیب های ایام خردسالی و تبعات بعدی ان

0 ۱

4

ترومای روحی ایام کودکی (سوئ رفتار های فیزیکی جنسی و عاطفی)می تواند به افسردگی در سنین بالاتر بیانجامد و افسردگی و ضربه روحی هر دو می توانند به افزایش التهاب در سیستم های بدن انسان منجر شوند. دکتر Sarah R. Horn و همکاران در مطالعه ای که در کنگره سالانه انجمن روانپزشکی زیست شناسانه برگزارشد نشان دادند که سواستفاده فیزیکی و روحی از کودک منجر به افزایش معنی دار شاخص های التهابی در سنین بالاتر می شود.او و همکاران خون 35 بیمار با افسردگی مقاوم به درمان و 28 فرد سالم را از نظر شاخص های التهابی مانند interleukin-6, interleukin-10, interleukin-1a, interleukin-15, and fractalkine ازمایش کردند و مشاهده کردند در تمام انهایی که در کودکی تحت استرس فزیکی-جنسی و عاطفی قرار داشتند میزان شاخص های التهابی یادشده بالاتر از گروه شاهد بود.دکتر هام و همکاران مطالعات بیشتری را برای درک بهتر رابطه بین اسیب روحی روانی و افسردگی و بالابودن شاخص های التهابی لازم می دانند که ب کمک ان یافته بتوان درمنه های سایکوتراپیک و دارویی موثرتری را ارائه کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین