استنشاق حشیش در درمان نوروپاتی دیابتی

0 ۶

cnnabis

دریک تحقیق جدید گفته شده که استنشاق حشیش بدون اختلال در تمرکز و حافظه قادر به تسکین دردهای نوروپاتیک دیابتی است.دکتر مارک والاس محقق ارشد این مطالعه می گوید که دوز بالاتر تسکین بیشتر والبته سرخوشی وابسته به مقدارمصرف هم هست.او می گوید که این اولین مطالعه تاثیر حشیش استنشاقی در زمینه این بیماری است.اوبرای صدور اجازه این مطالعه دو سال وقت صرف کرد.تحقیات بیشتر در راه است .این شیوه درمان هنوز تایید نشده است.

J Pain. 2015;16:616-627. Abstract

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین