ارتباط استاتین ها با کاهش وقوع دلیریوم در بیماران ای سی یو

۱۱

دکتر والری پیجValerie Page از بیمارستان واترفورد انگلستان و همکارانش اطلاع می دهند که تجویز داروی استاتین ها به میزان 2/28 بار در روز قبل از بستری در ای سی یو احتمال وقوع دلیریوم را کم می کند.

این گزارش که در مجله American Journal of respiratory and critical care medicine به چاپ رسیده است اظهار می دارد که شاید علت این تاثیر داروی استاتین در کنترل دبیریوم به کاهش التهاب مربوط باشد زیرا میزان CRP که شاخص عفونت است با تجویز استاتین ها کاهش می یابد.

نتیجه امکه بیمارانی که قبلا استاتین کی گرفتند باید بعد از بستری در ای سی یو هم انذا به همان میزان دریافت کنند تا ریسک وقوع دلیریوم به حداقل کاهش یابد.

در این تحقیق تعداد 470 بیمار در ای سی یوی جنرال و جراحی بررسی شدند که تعداد  151 نفر از انها قبل از بستری در ای سی یو   استاتین می گرفتند و همان دارو هم در ایان ای سی یو ادامه داده شد.از انجایی که اختلالات شناهختی و رفتاری در ای سی یو شایع است این موضوع مورد توجه قرار گرفته و هم اکنون تحقیق گسترده ای به صورت علمی با استانداردهای مربوط در حال انجام برای تبیین تاثیر استاتین ها در بیماران بدحال با تنفس مصنوعی در دست انجام است.

Primary source: American Journal of Respiratory And Critical Care Medicine
Source reference: Page V, et al “Statin use and risk of delirium in the critically Ill” Am J Respir Crit Care Med 2014

نظرات بسته شده است.

× ثبت نوبت آنلاین