ارتباطات مغزی و افکار نهانی

0 ۲

1457343004403_118735

محققان برای اولین ‌بار با استفاده از تکنیک بررسی و شناسایی اتصالات نورون‌های مغزی، انگیزه‌های پنهان افراد را شناسایی کردند.

اکثر روان‌شناسان معتقدند که تنها با بررسی ساده رفتار و نوع استنباط مردم در شرایط مختلف، امکان شناسایی قابل اطمینان زوایای پنهان شخصیت افراد امکان‌پذیر نیست چرا که طبیعتا افراد در شرایط مختلف انگیزه‌های پنهان خود را آشکار نمی‌سازند.

دکتر گرین هین عصب‌شناس و روان‌شناس دانشگاه زوریخ در مورد جزئیات این مطالعه عنوان کرد: نوع ارتباط نقاط مختلف مغز با وظیفه مشترک، از انگیزه پنهان اما غالب ذهن افراد تاثیر می‌پذیرد.

وی در ادامه افزود: با مطالعه بر روی بازی پیام‌های عصبی در نقاط مختلف مغز، امکان شناسایی انگیزه‌های پنهان درونی افراد برای اولین‌ بار امکان‌پذیر شده است.

محققان معتقدند که ارتباط بین قسمت‌های مختلف مغز در بروز انگیزه‌های پنهان تاثیر دارد.

محققان به منظور کشف ارتباطات مغزی از دستگاه fMRI یا تصویرساز مدرن فعالیت عصبی مغز استفاده کردند. سپس از داوطلبان خواستند تا تصمیمات نوع‌دوستانه بر اساس انگیزه هم‌دردی بگیرند. پس از ذخیره اطلاعات محققان با بررسی عملکرد مغزی و نحوه ارتباطات مغزی در نقاط مختلف اما در ارتباط مغز از انگیزه پنهان اما موثر در گرفتن یک تصمیم آگاه شدند.

محققان پس از این اکتشاف با استفاده از برنامه مدل‌سازی رایانه‌ای موسوم به DCM محتوای ارتباطات بین نواحی مختلف مغزی را بررسی کردند.

دستاورد قابل توجه در این مطالعه کشف روند پردازش متمایز انگیزه‌ها در افراد خودخواه و افراد اجتماعی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نوبت آنلاین